Domov

Bývanie

12. 12. 2022

Čo je vecné bremeno?

tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash.jpg

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech tretej osoby, ktorá nemá na vlastníctve nehnuteľnosti žiadny podiel. Toto obmedzenie spočíva v tom, že vlastník nehnuteľnosti musí:

  1. niečo strpieť (napr. právo dožitia v nehnuteľnosti)
  2. niečoho sa zdržať (napr. zákaz umiestnenia stavby na svojom pozemku)
  3. niečo vykonávať (aktívne konanie v prospech spoločnosti - napr. čistenie chodníka)

Dva základné druhy vecných bremien

zámok na bráne

Toto rozdelenie je veľmi dôležité. Vecné bremená delíme na bremená in rem a in personam.

Vecné bremeno in rem je viazané na konkrétnu nehnuteľnosť. Uveďme si príklad. Vlastníte dom a za Vašim domom má sused pozemok, na ktorý vedie jediná prístupová cesta cez Váš dvor. Vašou povinnosťou pri tomto vecnom bremene je strpieť a umožniť susedovi prechádzať cez Váš dvor bez obmedzení. Keďže je ale vecné bremeno in rem viazané na konkrétnu nehnuteľnosť a nie osobu, v prípade, že sused pozemok predá, právo prechádzať cez Váš dvor bude mať nový majiteľ pozemku. Takisto ak vy predáte Váš dom, predáte ho aj s vecným bremenom. Toto vecné bremeno má neobmedzenú platnosť a zrušiť sa môže len zákonnými spôsobmi. (napr. splynutím - ak majiteľ domu odkúpi od suseda vedľajší pozemok, dôvod vecného bremena pominul a zruší sa)

drevený domček zavesený na strome

Vecné bremeno in personam je viazané na konkrétnu osobu. Vo väčšine prípadov ide o právo dožitia v konkrétnej nehnuteľnosti. Táto osoba nemá žiadny podiel na vlastníctve nehnuteľnosti, po jej úmrtí neprebieha tým pádom ani žiadne dedičské konanie v súvislosti s touto nehnuteľnosťou a vecné bremeno zaniká. Oprávnená osoba na dožitie nemôže toto právo preniesť na inú osobu. Predajom nehnuteľnosti vecné bremeno práva na dožitie nezaniká, ale prechádza na nového majiteľa.

Ak sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť, na ktorú je viazané vecné bremeno práva na dožitie, rátajte s tým, že získať hypotéku bude takmer nemožné. Pre banku má takáto nehnuteľnosť nízku likviditu (náročný predaj v prípade nesplácania úveru)

Informácie hľadajte v katastri nehnuteľností

červené drevené mini domčeky

Informácie, či na konkrétnu nehnuteľnosť je viazané vecné bremeno, nájdete na webovej stránke katastra nehnuteľností. Vo výpise listu vlastníctva si pozrite "časť C - ťarchy." V uvedenej časti listu vlastníctva nájdete všetky informácie aj povinnosti vyplývajúce z konkrétneho vecného bremena.

Ak máte otázky ohľadne vecných bremien a nehnuteľností celkovo, kedykoľvek sa na nás obráťte, radi Vám pomôžeme.

S pozdravom, tím AAA- Real.


Kľúčové slová:

  • nehnuteľnosti
  • poradňa

Zdieľajte článok:

  • Kopírovať odkaz

Predošlý článok

8 tipov ako pripraviť byt na obhliadku

Ďalší článok

5 spôsobov ako ušetriť na kúrení v zimnom období


Podobné články

Články podobné tomu, ktorý ste práve dočítali

Zobraziť všetky články

Kontaktujte nás

+421 910 199 166

Dolná 19 97401 Banská Bystrica

Rýchle linky

Domov

Ponuka

Náš tím

Blog

Kontakt

AAA
Real

Stránka vytvorená spoločnosťou
Momentum Digital s. r. o.
© 2023
CookiesOchrana osobných údajov
Stránka vytvorená spoločnosťou